**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
 
ข้อบัญญัติค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 344 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2557
ข้อบัญญัติ 57 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 437 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1