**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 310 คน] เมื่อ 14 มิ.ย. 2562
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 310 คน] เมื่อ 16 มิ.ย. 2558
แผนพัฒนาสามปี(57-59) [อ่าน 395 คน] เมื่อ 02 พ.ค. 2557
ยุทะศาสตร์และแนวทางการพัฒนา [อ่าน 411 คน] เมื่อ 02 พ.ค. 2557
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 387 คน] เมื่อ 02 พ.ค. 543
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 402 คน] เมื่อ 02 พ.ค. 543
 
กำลังแสดงหน้า : 1