**** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำพะยา เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุเพื่อการเลี้ยงดูเล็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 86 คน] เมื่อ 16 มิ.ย. 2558
แผนพัฒนาสามปี(57-59) [อ่าน 178 คน] เมื่อ 02 พ.ค. 2557
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 165 คน] เมื่อ 02 พ.ค. 2557
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 182 คน] เมื่อ 02 พ.ค. 2557
ยุทะศาสตร์และแนวทางการพัฒนา [อ่าน 175 คน] เมื่อ 02 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1