**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จดหมายข่าว
 
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
 
จดหมายข่าวประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.63 [อ่าน 112 คน] เมื่อ 26 ม.ค. 2564
จดหมายข่าวประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 63 [อ่าน 179 คน] เมื่อ 02 ก.ค. 2563
จดหมายข่าวประจำเดือน ม.ค.-มี.ค. 63 [อ่าน 141 คน] เมื่อ 03 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1