**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย
 
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
 
การตรวจสอบรายงานการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 224 คน] เมื่อ 04 เม.ย. 2562
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 300 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1