**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
 
การขออนุญาตติดตั้งประปา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 161 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2562
การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 142 คน] เมื่อ 21 ก.ค. 2558
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 152 คน] เมื่อ 21 ก.ค. 2558
การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 154 คน] เมื่อ 21 ก.ค. 2558
การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 153 คน] เมื่อ 21 ก.ค. 2558
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 136 คน] เมื่อ 21 ก.ค. 2558
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 147 คน] เมื่อ 21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2