ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2557