**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง สมาชิก อบต.และนายก อบต.
   
 
   

                    ตามที่ กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.นั้น

                   บัดนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

ในวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  เวลา 08.00  น.-17.00 น.

                  -  รับสมัคร 11- 15 ตุลาคม 2564

                  -แจ้งเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม้น้อยกว่า 10  วัน (แจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอ)

                  -การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน (แจ้งต่อ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.)

                 -แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน และหลังวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน

                  (แจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอ)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2564