**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับแจ้งเบาะแสเรื่องการติดตั้งป้ายบนทางสาธารณะ
   
 
   

แจ้งเบาะแสเรื่องการติดตั้งป้ายบนทางสาธารณะ หรือรุกลำ้ที่ทางสาธารณะ ได้ที่ เวปไซต์ www.lampaya.go.th.  หรือทางมายเลขโทรศัพท์ 073 - 276-227

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2564