**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ดำเนินการตามประกาศเจตจำนงผู้บริหาร
   
 
   

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา โดยนายทนง  ไหมเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ร่วมกันประกาศเจตจำนงผู้บริหารเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยามีคุณธรรม จริยธรรมและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2564