**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  โดยได้กำหนดนโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ประจำปี 2564 เพื่อให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ได้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมทำบุญวันพระ และมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2564