**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดนัดประชุมสภาสามัญที่1/2563
   
 
   

                         ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ได้กำหนดนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2563 (นัดแรก )

ในวันที่13 กุมภาพันธ์ 2563

                                      จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

                                                           นายณรงค์ฤทธิ์  สิทธิพันธิ์

                                                               ประธานสภา อบต.

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2563