**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุม สมัยที่ 2/2563
   
 
   

                                     ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยากำหนดเปิดประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2563

                                     หากผู้ใดมีความประสงค์ที่จะเสนอข้อราชการให้สภา อบต.พิจารณา ยื่นเอกสารได้ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ   

                                        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                      นายนณฤทธิ์  สิทธิพันธิ์

                                                       ประธานสภา อบต.

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563