**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในพื้นที่ตำบลลำพะยา
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการต่าง ๆ ประชาชน ในพื้นที่ตำบลลำพะยา ร่วมประชุม พูดคุย ปรึกษาหารือ ในการดำเนินงานต่าง ๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งเสนอแนะขั้นตอน วิธีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาการดำเนินโครงการต่า่ง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลลำพะยา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 เมษายน 2563