**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุทสภา
   
 
   

                                  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาได้กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

                                 จึงประกาศมาเพื่อทราบ หากผู้ใดประสงค์ที่จะเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวโปรดแจ้งล่วงหน้าก่อน

 เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่รองรับต่อไป

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563