**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6,2และ4
   
 
   

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6,2 และ 4 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2563 มีผู้เข้ามาเสนอราคาจ้าง 3 ราย 1.หจก.ดูวา แทรคเตอร์  2. หจก.รุสลันโยธา  3. หจก.นราธิวาส กรู๊ป

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2563