ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะตำบลลำพะยา
   
 
   

 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะตำบลลำพะยา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2562