ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะประจำปี 2562
   
 
   

 ขอเชิญชวนเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในห้วงระยะเวลา
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มกราคม. 2562