ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพในพื้นที่
     
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพในพื้นที่ ข้อมูลกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลลำพะยา
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2562