ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 - 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2562