ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  โดยได้กำหนดนโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2562