ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์"
   
 
   

 ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามแนวคิดตรัคติวิสด์ เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2562