ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธค.61 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
   

 รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน ธัวาคม 2561  งบประมาณ 2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2561