ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางพารา ม.5
   
 
   

 เปิดเผยราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายบ้านตะวันออก ต.ลำพะยา อ เมือง ยะลา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มกราคม. 2562