**** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำพะยา เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุเพื่อการเลี้ยงดูเล็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภา อบตสมัยวิสามัญสมัยที่2/2561
   
 
   

              ด้วยนายอำเภอเมืองยะลา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2561  มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่  26  พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป

               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561