กฎหมาย ระเบียบ
     
กฎหมาย ระเบียบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
   
 
   

 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2560